Kontakt

Postadress/besöksadress:
Väskinde skola
Väskinde Prästgården 417                     
622 75 Visby

Telefon skolexpedition
0498 - 26 90 30

Telefon fritidshem
Eken (åk 1) 0737-65 85 53

Lönnen (F-klass) 0704-47 78 19

Kastanjen (åk 2-6) 0704-47 67 17

Rektor
Erik Rudstedt
Telefon: 0498 - 26 93 32
Epost:  erik.rudstedt@gotland.se 

Skoladministratör
Linda Nilsson
Telefon: 0498 - 26 90 30 
Epost:  linda.nilsson04@gotland.se

Frånvaro och Schematider för Fritids läggs in i Edlevo

Schema finns i Unikum

Skolsköterska
Emelie Nilsson
Telefon: 0704 - 47 68 23
Epost: emelie.nilsson@gotland.se

Biträdande rektor
Susanne Serck
Telefon: 0498-20 45 47
Epost: susanne.serck@gotland.se

Specialpedagoger
Eva Valentinsson
Telefon: 0704 - 88 89 62
Epost: eva-mari.valentinsson@gotland.se 

Jacqueline da Silva Broberg 070-447 99 78

Köket
Telefon: 0498-26 34 35

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Väskinde skola

Vår verksamhetsidé

Väskinde skolområde erbjuder en trygg och hälsobefrämjande lärmiljö, goda kunskaper, tillsyn och social fostran för alla barn från 6 – 13 år. Stor hänsyn tas till varje individs behov och förutsättningar.

Verksamheten bedrivs med hög professionalitet och med ständiga förbättringar av kvalitet. Skolan arbetar för en verksamhet där alla känner sig trygga och får möjlighet att utveckla lusten att lära. Arbetet skall bygga på glädje och gemenskap och skapa en fin kontakt mellan stora och små barn. Vi försöker få barnen att se sammanhang och mål tidigt och visa att skolan och livet hör ihop.

Strategier

Skolans viktigaste uppgift är att skapa trygghet till människors egen förmåga att lära och utvecklas. För att åstadkomma detta, som är skolans viktigaste uppdrag, har våra lärare behörighet, goda ämneskunskaper samt den bästa kunskapen om hur det går till och vad som krävs när människor lär sig och utvecklas. Vi ser varje barn och skapar trygghet till barnets förmåga att lära och utvecklas, enskilt och i grupp.

Våra medarbetare är ledare och ett vuxenföredöme och kan därför agera som coach och mentor till stöd för barn/elevers utveckling.