Kontakt

 

Besöksadress: 
Östervallagatan 12-24,
 Slite

Postadress:
Slite förskola
Östervallagatan 12-24

624 48 Slite

Expeditionen Solklintsskolan
Adm assistent:
Madeleine Lindstedt
Tfn: 0498 - 26 4372
E-post: madeleine.lindstedt@gotland.se

 
Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486
Avdelningarna

Lammet:           070-083 26 02
Igelkotten:        0707 83 28 37
Russet:              0700 83 28 39
Rabbisen:         0737 65 38 81
Bläcku:              0700 83 28 38 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Slite förskola

Välkommen till Slite Förskola

Slite Förskola ligger Solklintsskolans lokaler - mitt i Slite.

Förskolans lokaler är stora och rymliga med gott om utrymme både för lek och spännande aktiviteter.

Nytt för i år är att vi har skapat ett kreativt centrum mitt i förskolan- som barnen döpt till PADDA. Här kommer barn och pedagoger ägna sig åt skapande, kommunikation, drama, musik och hållbarhet. Vi har ett stort rum för utforskande med stöd av digitala verktyg som t ex green screen.

Förskolan har 2 fina gårdar för utomhuslek.  I förskolans närområde finns allt vi kan önska; hav, skog, parker, idrottscenter, ishall,  tätortsmiljö, en stor spännande skolgård och bibliotek.

Vi använder dessa fantastiska omgivningar så mycket som möjligt i vår förskoleverksamhet.

 

 

 


 

Hitta direkt