Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sanda förskola

Sanda förskola ligger centralt i samhället tillsammans med Sanda skola. Man har en fin närmiljö där närhet till skog och strövområden finns. Förskolan består av tre avdelningar 1-3 år samt två avdelningar 4-5 år. För närvarande går ca 85 barn i verksamheten.

Utemiljön är utrustad för olika aktiviteter. Vi har även tillgång till gymnastiksal och närliggande naturområde där vi har vindskydd och eldstad byggt hösten 2010.

Inomhus finns en god pedagogisk miljö med genomtänkt planering av material för att tillgodose verksamhetens uppdrag.

Förskolan tillhör Mellersta Gotlands Förskolor som också består av Roma, Eskelhem, Vänge, Dalhem och Klinte förskolor.