Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

I vår verksamhet ska alla känna sig trygga och känna lust att leka och lära.

Arbetet ska bygga på glädje och gemenskap och skapa en fin kontakt mellan barn i olika åldrar.
 
Alla ska känna sig välkomna till vår förskola.