Kontakt

Sanda skola
623 79 Klintehamn

Tfn lärarrum: 070-447 78 42

Tfn fritids: 070-447 78 69

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

 
Specialpedagog: Karin Sandqvist Sundh, 070-447 78 42
karin.sandqvist@edu.gotland.se
 
Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Per-Åke Björklund, 070-447 68 76
per-ake.bjorklund@edu.gotland.se

Skolkurator: Ann-Kristin Citak, 073-765 82 54
ann-kristin.citak@edu.gotland.se
 
Vaktmästare: Jörgen Engfeldt, 070-447 75 73
jorgen.engfeldt@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkomna till Sanda skola - en skola för alla

Genom glädje och lust att lära skapar vi trygghet och en bred kunskapsbas.

Sanda skola ger goda möjligheter för elevernas språkutveckling där vårt motto är: 

Språket är en källa till glädje genom hela livet.

Vi ger eleverna möjlighet att utvecklar social kompetens och samarbetsförmåga så att respekt och arbetsro råder. Vi uppmanar elever att själva söka sig fram till kunskap och vara aktiva inlärare. Stor vikt läggs vid att barnen är kreativa genom att arbeta med kunskaper i form av skapande på olika sätt t. ex. med bild, musik, rörelse och dramatiseringar.

Alla föräldrarna är en viktig kunskapsresurs i skolarbetet där alla kan bidra med erfarenhet från såväl yrkesliv som fritid. 

 

Sanda rektorsområde  omfattar förskoleklass, 
grundskola åk 1 - 5 och skolbarnomsorg.

Antal elever på Sanda skola är för närvarande 93 st.

 

Hitta direkt