Kontakt

Besöks- och postadress:
Klinteskolan
Skolgatan 3
623 77 Klintehamn

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Per-Åke Björklund, 070-447 68 76
per-ake.bjorklund@edu.gotland.se

Skolkurator: Ann-Kristin Citak, 073-765 82 54
ann-kristin.citak@edu.gotland.se

Vaktmästare: Jörgen Engfeldt, 070-447 75 73
jorgen.engfeldt@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klinteskolan

Klinteskolan F-9 ligger i Klintehamn på Gotlands vackra västkust, mitt i samhället och med närhet till både skog och hav.

Elever på Klinteskolan får i en kreativ och trygg miljö en tro på sig själva som gör att de lämnar grundskolan med stolthet och optimala kunskapsresultat efter var en och ens förutsättningar.

Klinte rektorsområde omfattar förskoleklass, 
grundskola åk 1-9, skolbarnomsorg och den särskilda undervisningsgruppen Hamnen.

 

 

Hitta direkt