Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Mullvaden
Norrgatan 3
623 50 Hemse

Telefon:
0498 - 48 43 40

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498-20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vid förskolan

Vår verksamhet bygger på rådande nationella och lokala styrdokument, 

Vi använder oss av en relations och samspelspedagogik.
Marte meo pedagogiken är vårt gemensamma arbets- och förhållningssätt. Marte Meo betyder "Av egen kraft" - fritt översatt från latin.