Kontakt

Post/besöksadress:
Öja skola
623 35 Burgsvik

Telefon:
Lärkan 0700-83 27 10
Bofinken 0737-65 81 45

tf Rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: laila.borwall@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
0498-20 42 42
E-post: monica.broen@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498-20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Öja förskola

Öja förskola har två avdelningar.
 
Lärkan med de yngre åldrarna
 
Bofinken med de äldre åldrarna
 

En dag på förskola

Förskolan öppnar kl. 06.30. 

Klockan 9.00 har vi samling. Vi sjunger, pratar om dagens aktiviteter och äter frukt. Vi har en hjälpreda på varje samling. I samlingen lyssnar vi på varandra och visar respekt för varandra.

Under förmiddagen har vi olika aktiviteter och utmaningar för barnen i mindre grupper. Dessa är planerade utifrån förskolans läroplan och  barnens intressen och erfarenheter. 

Utevistelse

Vi är ute mycket vilket vi tycker är viktigt. På gården finns det gungor, rutschkana, sandlåda, lekstuga och en lekbuss och "Miniskogen" som är en avgränsad bit av gården med lite träd och buskar. Vi är också ofta i ”Lunden”, en inhägnad skogsdunge som inbjuder till många roliga och spännande lekar. Vi har också nära till hav och strand.

Måltider

Öja förskola har ett eget kök som lagar vår mat. Vi äter lunch klockan 11:15. Matstunden ska vara en lugn och harmonisk stund då vi talar i lugn och ro med varandra utan stress. Lunchen ska vara en positiv upplevelse för barnen.

Snart är det mat på Lärkan

Eftermiddagen

 

Efter lunch sover de yngsta barnen. De äldre barnen lyssnar då på saga och vilar. Eftermiddagen innehåller mestadels fri lek och utevistelse. Ungefär klockan 14:15 äter vi mellanmål och sedan börjar barnen gå hem. Klockan 17:00 stänger Lärkan men för de barn som behöver omsorg efter det har fritidshemmet Näktergalen öppet till klockan 18:00 och tar hand om förskolans barn med sena tider.