Kontakt

Post/besöksadress:
Öja skola
623 35 Burgsvik

Telefon:
Lärkan 0700-83 27 10
Bofinken 0737-65 81 45

tf Rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: laila.borwall@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
0498-20 42 42
E-post: monica.broen@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498-20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Dokumentation
Vi arbetar med portfolie vilket innebär att vi i ord och bild dokumenterar barnens individuella utveckling som vi samlar i en pärm, samt lägger upp på Unicum. Portfolien följer sedan barnet upp genom skolan, och hjälper under hela skolgången se sin egen utveckling.

Titta vad jag hittat en Kardborre

Fri lek
Leken är vårt grundläggande arbetssätt och vi lägger stor vikt vid den fria leken. Barnen måste få tid att leka utan att bli avbrutna. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta intryck, upplevelser och erfarenheter.

Rörelse och musik
Vi går till skolans gymnastiksal en gång i veckan och jobbar med grovmotoriken, och vi har sångstunder där barnen spelar på instrument och sjunger.
 

Temaarbete
Efter samlingen följer olika aktiviteter t.ex. en grupp går till skolans gymnastiksal, utflykt, arbeta i ateljén eller går till biblioteket. Vi arbetar också med tema. Denna höst (2013) arbetar vi med bygg och konstruktion-tema där barnen får bygga och konstruera smått och stort med olika material.På vårterminen ett stort temaarbete som barnen bestämt t.ex. dinosaurier eller småkryp.