Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hämtställe

Fastighetens hämtsälle är den anvisade plats där avfallskärlet ska stå på hämtdagen.

  • Avfallskärlet ska stå på hämtstället senast kl 06.00 på hämtdagen tills hämtningen utförts, på sommaren från kl 05.00.
  • avfallskärlet ska stå väl synliga från hämtningsfordonets stannställe och vara vända med draghandtaget riktat utåt mot vägen/bilens stannställe. I avfallsutrymmen ska avfallskärlet av storlek 140 l -370 l stå med draghandtag riktat utåt, från väggen.
  • Avfallskärlet behöver endast stå på hämtstället vid de tillfällen hämtning önskas. Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren svarar för att förvara avfallskärlet och rengöra det vid behov.

Hämtstället ska av arbetsmiljöskäl vara placerat så nära hämtningsfordonets stannställe som möjligt. Längre avstånd än 5 meter mellan bilens uppställningsplats och avfallskärlet får förekomma endast i undantagsfall. Hämtning med längre gångväg erbjuds inte eftersom vi strävar efter att förbättra arbetsmiljön vid hämtningen. För dörrar och grindar finns särskild avgift enligt avfallstaxan.

Underlaget vid hämtstället och gångvägen fram till hämtningsfordonets uppställningsplats ska vara plant (lutning max 1:12) och hårdgjort. Trappsteg får inte förekomma. Vintertid ska hämtstället och gångvägen snöröjas och halkbekämpas vid behov.

 

Exempel på hämtställen: