BUN § 76 Omorganisation av rektorsområden till F-9 skolor

Utskrivet från: http://gotland.se/50699

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 76
Omorganisation av rektorsområden till F-9 skolor

Dnr BUN 2010/27:61

Enligt beslut 2009 BUN § 105, har förvaltningen genomfört organisationsförändringar, som innebär att man skall organisera alla F-9 skolorna utanför Visby till ett rektorsområde vardera. Mats Hanell och Bisse Carlsson föredrog hur det arbetet med förändringarna i rektorsområdena fortskridit. Slite Ro 1 och Ro 2 bildar ett rektorsområde, Roma Ro 1 och Romakloster bildar ett rektorsområde samt Klinte Ro 1 och Ro 2 bildar ett rektorsområde. Förändringar av Högby rektorsområde genomförs inte i dagsläget. Elevantalets utveckling är negativ men förvaltningen har bedömt att en förändring av organisationen där bör genomföras när elevminskningen slagit igenom i större utsträckning. Från den 1 juli 2010 gäller organisationsförändringen för de övriga rektorsområdena.

Barn- och utbildningsnämndens beslut