BUN § 77 Strategiska vakanser

Utskrivet från: http://gotland.se/50698

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 77
Strategiska vakanser

Dnr BUN 2009/204:04

Enligt beslut 2009 BUN § 105 har förvaltningen sett över vilka lokaler man kan sätta i strategisk vakans för att nå de besparingskrav som satts för 2010. I beslutet beräknade man att kunna spara 4,4 mkr. Hittills har förvaltningen kunnat sätta lokaler i strategisk vakans till en summa som uppgår till 1,4 mkr. Förvaltningen fortsätter arbetet med att sätta lämpliga lokaler i strategisk vakans.

Barn- och utbildningsnämndens beslut