BUN § 79 Motion: Alla i skolan - policy

Utskrivet från: http://gotland.se/50696

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 79
Motion: Alla i skolan - policy

Dnr BUN 2010/125:60

Janica Sörestedt (s) och Anette Medbom (s) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit;

· Att Social- och omsorgsförvaltningen bildar en social insatsgrupp med uppgift att arbeta utifrån de förslag som finns i SOU 2010:15.

· Att Barn- och utbildningsförvaltningen antar en ”alla i skolan”-policy och ger rektorerna i uppdrag att utveckla en metod för att alla elever ska vara närvarande i högstadium och gymnasium

SOU 2010:15 är en enmansutredning av Carin Götblad, där hon presenterar en rad förslag på hur man ska förhindra unga att rekryteras till kriminalitet samt hur man bistår unga att lämna ett kriminellt liv. Motionärerna skriver i sin motion att ”en avgörande faktor för att unga inte ska rekryteras till kriminalitet är närvaro i skolan.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut