BUN § 80 Motion: Stärk barnnätverket Barnsam

Utskrivet från: http://gotland.se/50695

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 80
Motion: Stärk barnnätverket Barnsam

Dnr BUN 2010/132:60

Stefan Nypelius (c), har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att;

- Samordningsgruppens för Barn och ungdom (Barnsam) roll stärks.

- Gotlands kommun utreder möjligheterna för att tillskapa extraavsättning för barn- och ungdomsinsatser.

- Gotlands kommun utreder förutsättningar för att införa en uppföljningsmodell inom styrkortet alternativt som socioekonomiskt bokslut.

Motionären menar att tidiga insatser för barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap också ger långsiktiga ekonomiska vinster för Gotlands kommun.

Barn- och utbildningsnämndens beslut