BUN § 81 Fårö förskola och fritidshem

Utskrivet från: http://gotland.se/50694

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 81
Fårö förskola och fritidshem

Dnr BUN 2009/201:63

Ansökningsprocessen för Föreningen Fårö förskola och fritidshem

BUN beslutade 2010-05-12 att ge Föreningen ”Fårö Förskola/Fritids” godkännande och rätt till bidrag att starta enskild förskoleverksamhet samt enskild fritidshemsverksamhet efter de inkommit med förtydligande utifrån förvaltningens synpunkter.

Uthyrning av inventarier till Föreningen Fårö förskola och fritidshem

Styrelsen för Fårö Förskola och Fritids önskar överta lös egendom som finns i förskolans lokaler och utemiljö.

Barn- och utbildningsförvaltningen sysslar primärt inte med utlåning av egendom och det är oklart vem som har rätt att fatta ett sådant beslut.

Om en eventuell utlåning, trots BUFs egna behov av egendomen, ändå blir aktuell måste ett hyreskontrakt upprättas mellan Fårö Förskola och Fritids och barn- och utbildningsförvaltningen.

Av hyreskontraktet skall framgå: Motpart - Namn och organisationsnummer – Hyresbelopp - Kontraktets avtalstid - Ersättning för återställande vid eventuell skada på inventarier – Uppsägning

Kostnaden för inköp av utrustning till de nya avdelningarna måste beaktas vid fastställande av hyresbeloppet. Inventarieförteckning har upprättas och kommer att ligga till underlag för bestämmande av bruksvärdet/nyttan av befintliga inventarier.

Förvaltningens förslag till hyresbelopp uppgår till 15 000 kr för ett år, baserat på KomRevs rekommendation om 20 000 kr för ett år i förhållande till avskrivningstid.

Barn- och utbildningsnämndens beslut