BUN § 83 Överföring av resultat

Utskrivet från: http://gotland.se/50692

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 83
Överföring av resultat

Dnr BUN 201/236: 04

Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut (BUN § 104/2003) har förvaltningen sammanställt utfallet av 2009 års resultat. BUNs beslutade regelverk är framarbetat med Regler för styrning och kontroll i Gotlands kommun - den del som avser ”Hantering av årets resultat” som underlag. Enligt regelverket skall såväl över-, som underskott regleras mot nästkommande års ekonomiska ram.

Enligt BUNs regelverk gäller, att av överskottet på rektorsområdet/enhetsnivån får 10 %, dock högst 50 000 kr överföras till nästkommande år.

Förslag till beslut avser endast hantering av överskott i 2009 års bokslut, totalt 995 000 kr. Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.

Barn- och utbildningsnämndens beslut