BUN § 86 Förskolegaranti och servicegaranti

Utskrivet från: http://gotland.se/50689

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 86
Förskolegaranti och servicegaranti

Dnr BUN 2010/238:04

Förutom det som är lagstadgat när man som medborgare/brukare utnyttjar kommunala tjänster kan kommunen sätta upp så kallade förskolegarantier och servicegarantier. Förskolegarantier beskriver vad medborgare/brukare är garanterade förutom det som är lagstadgat. Servicegarantier beskriver vad medborgare/brukare kan förvänta sig när de utnyttjar kommunala tjänster.

Exempel på förskolegarantier:

· Gotlands Kommun erbjuder alla barn som har allmän förskola, har föräldralediga alternativt arbetssökande föräldrar 20/25 timmar/vecka istället för lagstadgade 15 timmar/vecka. Förslaget skulle innebära en ungefärlig kostnadsökning på 4 miljoner (20 h) alternativt 8 miljoner (25 h).

· Är garanterad placering i Förskola inom 2-3 månader efter att ansökan inkommit.

· Du och ditt barn erbjuds avgiftsfri inskolning 1-2 veckor.

· Öppen Förskola i Visby och Hemse.

· Alla barn som har plats i förskolan ska ha en individuell utvecklingsplan och du som vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal minst två ggr/år.

Exempel på servicegarantier

· Omsorg vid obekväm arbetstid. Förslaget skulle innebära en ungefärlig kostnadsökning som uppgår till 1,4 miljoner för en avdelning.

· När din barnomsorgsansökan har tagits emot får du en skriftlig bekräftelse inom 7 dagar med uppgifter på kontaktperson.

· Protokoll och kallelser är tillgängliga på kommunens hemsida senast 2 arbetsdagar efter justering.

· Vi erbjuder plats i förskola till ”säsongsarbetares” barn även om hemkommunen ej betalar interkommunal ersättning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut