BUN § 89 Finansiering av verksamhetsanpassningar ur eget kapital

Utskrivet från: http://gotland.se/50686

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 89
Finansiering av verksamhetsanpassningar ur eget kapital

Dnr BUN 2010/240:04
BUN beslutade den 12 maj 2010 BUN § 63, att finansiera vissa verksamhetsanpassningar ur eget kapital. Det finns dock ett tak på 1 mkr i regelverket, vilket inte möjliggör den totala finansieringen. Det belopp som fattas, ca 500 tkr måste finansieras genom omdisponeringar i nämndens investeringsbudget. Ärendet kommer att omprövas i BUN.

Barn- och utbildningsnämndens beslut