BUN § 91 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/50684

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 91
Rapporter

a. Månadsrapport april och maj

Dnr BUN 2010/49:04

b. Rekryteringsutbildning

Dnr BUN 2010/16:60

c. Skolval till förskoleklass

Dnr BUN 2008/65:61

d. Avvikelserapport Skolhälsovården

Dnr BUN 2010/220:60

e. Fenomenalen

Dnr BUN 2010/242

f. Stavgard

Dnr BUN 2010/239

g. Gråbo rektorsområde och Eskelhem-Hogrän rektorsområde

Dnr BUN 2010/250

h. ”Öppna jämförelser 2010”

Dnr BUN 2010/190:60

i. Avgångsbetyg 2010 i årskurs 9

Dnr BUN 2010/25

j. Information om kösituationen till Mattisskolans särkskilda undervisningsgrupp

Dnr BUN 2010/252

k. Måttbandet årskurs 8

Dnr BUN 2010/254

Barn- och utbildningsnämndens beslut