BUN § 92 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/50683

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 92
Anmälningsärenden

Delegationsärenden

Nr enligt delegationsordning

Beslut gällande ärende

Beslutet avser tiden

A 1.5

Lönetillägg lärare

2010-01-01-2010-06-30

A 1.9

Uppsägning av anställning pension

2010-08-31

A 1.7

Uppsägning pga arbetstagarens personliga förhållanden

2009-12-18-2010-06-17

A1.2

Gråbo Ro 1 och 2 se lista i pärm

Vikariat, extra personal, förändrad sysselsättningsgrad

2009-06-10-2009-12-02

A1.2

Gråbo Ro 1 och 2 se lista i pärm

Vikariat, extra personal, förändrad sysselsättningsgrad

2009-12-02-2010-03-31

D4.4

Gråbo Ro 1 och 2 se lista i pärm

Anpassad studiegång

2009-11-04-2010-01-25

D.1.2

Desideria ändrat läsårsdatum

2010-06-14-2010-06-15

D.1.2

Pegasus och Legolas ändrat läsårsdatum

2010-06-14-2010-06-15

A.1.5

Retroaktiv lön

2009-12-14-2010-04-01

A.1.5

Retroaktiv lön

2010-02-01-2010-02-28

A.1.5

Retroaktiv lön

2010-01-04-2010-03-31

A3.17

Yttrande till Barn- och elevombudsmannen angående skadeståndskrav 20 000 kr

2010-06-03

D.1.2

Vänge skola ändrat läsårsdatum

2010-06-14-2010-06-15

Anmälningsärenden

1

Skolinspektionen: Beslut, skolsituation för elev på Solklintsskolan

2

Skolinspektionen: Beslut, ansökan från Montessori Friskola Gotland AB om fortsatt godkännande och rätt till bidrag vid byte av huvudman

Barn- och utbildningsnämndens beslut