BUN § 93 Skolverket – konferens om förändringarna inom de obligatoriska skolformerna

Utskrivet från: http://gotland.se/50682

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 93
Skolverket – konferens om förändringarna inom de obligatoriska skolformerna

Dnr BUN 2010/16:60

Skolverket har inbjudit till konferens under veckorna 38-43, 2010 om den nya skollagen, de nya samlade läroplanerna och den nya betygsskalan inom de obligatoriska skolformerna. En konferens för rektorerna kommer att förläggas på Gotland.

Barn- och utbildningsnämndens beslut