BUN § 94 Skolinspektionens tillsyn hösten 2010

Utskrivet från: http://gotland.se/50681

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 94
Skolinspektionens tillsyn hösten 2010

Dnr BUN 2010/16:60

Den 1 september kommer Skolinspektionen att informera om den tillsyn av samliga skolenheter i Gotlands kommun som man kommer att ske under hösten 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut