BUN § 95 Statistik över anmälningar från Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen

Utskrivet från: http://gotland.se/50680

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 95
Statistik över anmälningar från Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen

Dnr BUN 2010/253
Förvaltningen informerade kort om några av de anmälningar som inkommit till Gotlands kommun från Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut