Kontakt

Post/besöksadress:
Öja skola
623 35 Burgsvik

Telefon:
Lärkan 0700-83 27 10
Bofinken 0737-65 81 45

tf Rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: laila.borwall@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
0498-20 42 42
E-post: monica.broen@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498-20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Öja förskola

Vår vision

Vi vill medverka till att ge barnen en bra start i livet och att de ska minnas sin förskoletid med glädje. Vi arbetar för att vara öppna för inflytande och delaktighet från barn och föräldrar.

Hitta direkt