Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Tallen
Hagagatan 16
623 51 Hemse
 
Tfn:
0498 - 48 07 01
 

Tf Rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: laila.borwall@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
0498-20 42 42
E-post: monica.broen@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post:  carina.larsson01@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Hemse förskola/ Tallen

Förskolan Tallen tillhör Hemse förskoleområde.
Förskolan har fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar med barn från ett till tre år och två syskonavdelningar med barn i åldern tre till fem.

Gården runt förskolan är stor till ytan och inbjuder till lek.

På förskolan jobbar förskollärare och barnskötare.

Hitta direkt