Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Mullvaden
Norrgatan 3
623 50 Hemse

Telefon:
0498 - 48 43 40

Tf Rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: laila.borwall@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
0498-20 42 42
E-post: monica.broen@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Hemse förskola/Mullvaden

Varje barn som kommer till förskolan är unikt och speciellt, precis som varje förälder. Som förälder är man absolut viktigast för sitt barn. Vi pedagoger har förmånen att få vara med en viss del av varje barns uppväxt. Den tid de är hos oss vill vi göra så bra vi kan.

Målet är att ge varje barn de bästa förutsättningar att stärka deras personlighet. Vi vill ge varje barn trygghet och ökad självkänsla i en gemenskap där barnen är betydelsefulla för varandra.

Vi vill gärna berätta mer om vår vardag på vår förskola.

Hitta direkt