Kontakt

Räddningstjänsten
Besöksadress: Visborgsallen 19, 621 81 Visby
Huvudbrandstation: Katrinelund, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-rs@gotland.se 
E-post: forebyggande.rt@gotland.se 
E-post: raddningstjansten@gotland.se

 

 

Insatsledare
Telefon: 0498-26 98 78
E-post: il@gotland.se


Pressnummer
Telefon: 0498-26 99 44

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och tips för ökad brandsäkerhet

Tre av fyra bränder inträffar i hemmen. Det går inte att helt skydda sig mot olyckor, men man kan begränsa risken och minimera konsekvenserna.

Förbered dig genom att skaffa brandvarnare, handbrandsläckare och träna dig i att agera rätt.

Ta gärna del av våra råd och tips på denna sida. Kontakta oss om du vill veta mer om hur du undviker bränder i hemmet.