Kontakt

Se kontaktinformation på 1177.se. Där kan du logga in i e-tjänsten och bland annat kontakta mottagningen med mera.

Enhetschef 
Åsa Bendelin
Tel: 0498-26 81 78
E-post: asa.bendelin@gotland.se

Verksamhetschef 
Pontus Gustafsson 
Tel: 0498-26 83 44
E-post: pontus.gustafsson@gotland.se
 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via 1177.se e-tjänst eller telefon. 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bröstmottagningen

Välkommen till Bröstmottagningen, Visby lasarett.

Vårt uppdrag

  • Vårt uppdrag är att utföra utredningar och behandlingar av bröstförändringar, i första hand bröstcancer men även godartade åkommor som kräver kirurgi.
  • Vi erbjuder plastikkirurgiska rekonstruktioner efter bröstcancerkirurgi i samarbete med plastikkirurger från Karolinska sjukhuset.
  • Vi utför bedömningar av bröstförminskningar samt bedömningar av bröst kopplat till könskorrigerande kirurgi. Dessa bedömningar kräver remiss från vårdcentral eller annan instans. Man kan även använda egenremiss som bedöms utifrån den offentliga sjukvårdens kriterier.
  • Vi ansvarar även för onkologiska kontroller efter bröstcancer.
  • Vi ansvarar för remittering av ärftlighetsutredningar samt kontrollprogram för patienter som har förhöjd risk för bröstcancer.
  • I vårt uppdrag ingår inte problem med bröstproteser som opererats inom privat sjukvård utan dessa besvär hänvisas till den privata vårdgivaren.
  • Kontakta i första hand din vårdcentral om du är orolig för att du har bröstcancer eller har annan oro för dina bröst. Där får du en första bedömning och beslut om eventuella vidare utredningar.

Läs mer om bröstcancer