Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Observera att vår kundmottagning i Visby är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur arbetar vi?

Du som har ett enskilt avlopp som inte uppfyller de krav som ställs i miljölagstiftningen, kommer att få ett brev från samhällsbyggnadsförvaltningens tillsynsenhet. Vid kontakt med oss på Klart Vatten informerar vi dig om vad som krävs för att just ditt avlopp ska bli godkänt.

Klart Vatten arbetar systematiskt med att se över statusen på de enskilda avloppen på Gotland. Det väljs årligen ut nya socknar som ska få det första informationsutskicket. Inför ett utskick kontrollerar vi de uppgifter som finns i våra arkiv och register. Utifrån vad som finns på fastigheterna enligt de uppgifter vi hittar, bedöms det huruvida ett utskick ska gå till fastigheten i fråga. Det är fastighetsägarens ansvar att avloppet uppfyller dagens krav på rening. Har man fått ett utskick innebär det inte per automatik att ens avlopp inte är godkänt utan det kan handla om att vi saknar information om fastighetens avlopp. Om det efter två år från det första utskicket inte inkommit en ansökan eller annan relevant information om fastighetens avlopp kommer vi ut och bedriver tillsyn på fastigheten. För mer information se bilden nedan.

 

Under 2017 uppdaterade Klart Vatten sitt arbetssätt, detta innebär att vissa fastigheter kommer att få information och en checklista utskickat till sig. Detta gäller fastigheter med avloppsanläggningar som börjar bli gamla men som fortfarande kan fungera som de ska enligt de tillstånd som finns på fastigheten. Några krav kommer inte att ställas på dessa fastigheter i dagsläget, men vi vill att dom som får denna information, går igenom checklistan noga och kontaktar oss för rådgivning om brister på avloppsanläggningen noteras efter genomgång.

 

Är du osäker på om ditt avlopp håller måttet - vänta inte på ett brev från oss. Att åtgärda sitt avlopp tjänar inte bara du på, utan även dina grannar, naturen och inte minst Östersjön på. Är du osäker på om du har ett giltigt tillstånd för ditt avlopp eller om det är godkänt: Hör av dig till oss så hjälper vi dig att reda ut om vad som gäller för just dig.

 

Kom ihåg att du oftast behöver nytt tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden innan du påbörjar arbetet med att rusta upp ditt avlopp.