Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Observera att vår kundmottagning i Visby är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mer om arbetet med Klart vatten

Miljöprojektet Klart Vatten startade 2009 med översiktlig genomgång av avloppssituationen på Gotland. Inventeringsarbetet har sedan 2014 övergått till ett inventeringsarbete i den ordinarie verksamheten, av uppdrag från miljö- och byggnämnden. Klart Vatten kommer att pågå under en rad år, det är tusentals avlopp som ska hinnas med. Klart Vatten-arbetet ska inte belasta våra skattebetalare. Det ska vara finansierat genom de handläggningsavgifter fastighetsägare betalar i samband med tillståndet för enskilt avlopp. 

Vattnet avgörande för vår framtid

Vattnet är en viktig fråga på Gotland. Rent vatten är ingen självklarhet, men en absolut förutsättning för en hållbar utveckling. Inte minst för att möjliggöra en befolkningsökning, att fler bostäder kan byggas, företag ska kunna etablera sig och växa, och för att natur, människor och djur ska må bra. 

Grundvattenmålet prioriterat

Det nationella miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” är prioriterat i verksamhetsplanen för miljö- och byggnämnden. I övrigt berörs åtta av de sexton miljömålen i och med detta arbete.