Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Observera att vår kundmottagning i Visby är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustratör: Peter Nyberg för Naturvårdsverket

Hur vet jag om jag har ett dåligt avlopp?

Det är inte ovanligt att fastighetsägare inte riktigt vet hur det egna avloppet fungerar. Speciellt om fastigheten är äldre och man tagit över den efter någon annan.

Försök få reda på hur ditt avloppssystem ser ut, när det är anlagt och om det har renoverats. Se om du kan hitta gamla ritningar, bruksanvisningar, garantier eller liknande. Kanske vet dina grannar något om ditt avlopp? Detta är några tips på hur du tar rätt på hur avloppet är anlagt och när. Bra att veta om och när det är dags att byta eller rusta det.

Exempel på avloppslösningar som inte når upp till dagens krav på rening:

  • direktutsläpp - ingen rening alls
  • endast slamavskiljare - utan efterföljande rening
  • stenkista / grusfilter
  • ingen rening, men vatten finns indraget (även bad-, disk- och tvättvatten behöver renas från bakterier och näringsämnen)
  • feldimensionerad infiltration (dimensioneringen är avgörande för anläggningens reningsfunktion)
  • avloppsanläggningar utförda före 1987

Infiltrationer och markbäddar har en begränsad hållbarhet. Livslängden varierar och kan bero på t. ex. markförhållanden, avloppsanläggningens utformning, belastningen, etc. Bra gjord infiltration eller markbädd brukar fungera i 15-25 år. Ingen avloppsanläggning varar för evigt - reningseffekten avtar med åren.

Prata med dina grannar och undersök om ni inte kan få till en gemensam avloppslösning. Det brukar vara att föredra både för miljön och plånboken. En fördel för fastighetsägare som går i avloppstankar just nu, är möjligheten att få ROT-avdrag/skattereduktion i samband med att man anlitar en entreprenör för att anlägga ett avlopp på sin tomt.