2002-09-25_§§_226-257

Utskrivet från: http://gotland.se/4906
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2002-09-25

Register

register

Byggnadsnämnden 2002-09-25
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00 - 11.15
Närvaro
Beslutande
Per-Olof Jacobsson, ordf
Lars Jakobsson, ej § 252
Hans af Petersens
Göthe Malmros
Gunilla Segerlund
Bengt Olsson
Rolf Kullshage
Lilly Wizén
Tore Tillander

Tjänsgörande ersättare
Bengt-Arne Ericsson, § 252

Ej tjänstgörande ersättare
Britt-Inger Thomsson
Ivan Green
Anita Kullström
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson