2010-03-25, §§ 65-96

Utskrivet från: http://gotland.se/48962
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2010-03-25

Register

Regionstyrelsen 2010-03-25
Plats:
Visborgsallén 19, Rådhuset rum 1439
Tid: 9.00-12.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Åke Svensson ( S ), 2:e vice ordföran Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Åke Svensson ( S ), 2:e vice ordförande Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Eric Martell ( S ), tjg §§ 65-87
Stefaan De Maecker ( MP ), tjg ersättare §§ 88-96
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Anna Wickström, ( S ), tjg ersättare de Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Eric Martell ( S ), tjg §§ 65-87
Stefaan De Maecker ( MP ), tjg ersättare §§ 88-96
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Anna Wickström, ( S ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Rut Smeds ( KD )
Jenny Guteäng ( M )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Stefaan De Maecker ( MP )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-04-12
Datum för anslags nedtagande: 2010-05-04