§ 55 Återbesättande av tjänster

Utskrivet från: http://gotland.se/4884

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 55
Återbesättande av tjänster

Följande tjänster och vikariat utgör administrativa tjänster, som enligt det antagna "Stoppaketet" skall prövas av ansvarig nämnd/arbetsutskott.

Befattning Tj-ställe  Syss-grad  Tid Anm
Vik vaktmästare Säveenheten 1.0 020701-021031 Vik för dels vakant vm-tj 1,0, dels vikariat enl angiven tid.
Bitr rektor Visby BUD (Västerhejde ro) 1,0 020815-021231 Ersätter dels vakant rektorstjänst, dels vakant förskolechefstjänst i Visby BUD
Assistent  CPG, Säveenheten 1,0 020901 - t v Vakant tjänst


Förvaltningschef Lars Danielson anhåller i enlighet med det nu gällande regelsystemet att BUN godkänner att tjänsterna får återbesättas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Tjänsterna får återbesättas.