Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Observera att vår kundmottagning i Visby är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vatten och avloppssituationen på Gotland

I vårt land finns cirka en miljon små avlopp – 14 000 av dem ligger på Gotland. Här ligger vi en bra bit över riksgenomsnittet när det gäller andel enskilda avlopp. Det betyder att ungefär 40 procent av fastigheterna på ön har små avloppsanläggningar. Motsvarande siffra för riket är närmare 20 procent.

Dålig kvalitet på eget dricksvatten

Gotland har problem med kvaliteten på grundvattnet - det visar de besiktningar som kontinuerligt görs av gotländska brunnar. En hel del fastighetsägare som saknar kommunalt vatten och avlopp har problem med otjänligt vatten. T.ex för höga halter av bakterier i sitt dricksvatten. Det här hänger bland annat ihop med att förorenat avloppsvatten lätt når grundvattnet via det tunna jordlager och alla sprickor i berggrunden, som är typiska för Gotland.

Viss vattenbrist sommartid

I nuläget är det så att grundvattnet på Gotland inte räcker till på alla ställen där det behövs. Det är vanligt att vissa platser har vattenbrist sommartid. Det är ju då vattenuttaget på ön ökar i takt med att alla sommargotlänningar, turister och sommargäster anländer.

Dålig avloppsrening ett stort bekymmer

Att ha en bra rening på sitt avlopp är viktigt för att inte bara riskera att förorena sitt eget utan också grannars dricksvatten. Genom att göra något åt alla dåliga avloppsanläggningar minskar vi även utsläppen av fosfor och kväve som bidrar till övergödningen av våra sjöar och hav. Många små avlopp med dålig rening blir tillsammans ett stort miljö- och hälsoproblem. Det vill vi ändra på.