§ 58 Delegations- och anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/4869

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 58 Delegations- och anmälningsärenden
Delegationsärenden
1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar
Anmälningsärenden
1. 02-04-10 Rektor Jan Boströms rekvisition av statsbidrag för grundläggande vuxenutbildning våren 2002. Dnr 2002/073-65
2. 02-04-10 Rektor Mats Hanells skrivelse ang svar på Arbetsmiljöinspektionens inspektionsmeddelande AIST 2002/7641. Dnr 2002/050-69
3. 02-04-18 Skrivelse från M Milton och M Andersson samt ekonomichefens svar angående handledararvode. Dnr 2002/076-02
4. 02-04-19 Ks § 116 Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. KS dnr 2002/0136-04
5. 02-04-22 Förvaltningschefens skrivelse ang avbokningar under fortbildningsveckan W43.
6. 02-04-23 Upprop till stöd för Öppna förskolan i Fårösund. Dnr 081.88
7. 02-04-23 Utvecklingschef Karin Nyströms Årsredovisning för Attraktiv skola på Gotland. Årsedovisningen finns tillgänglig på Internet: www.tjelvar.org/attraktivskola.
8. 02-04-25 Upprop till stöd för Elevstödjarna inom BUF. Dnr 2002/022-62
9. 02-04-26 Skrivelse från distriktsläkare Krister Dahlman ang besparingar inom BUN.
10. 02-04-29 BUNs ordf brev till Utb dep ang avsägelse av erbjudande om projektet Tillsammanståget. Dnr 2002/005-60.
11. 02-04-30 E-post ang öppnandet av landets första (?) dynamiska web-portal för lokalt Agenda21-arbete: www.graboportalen.info
12. 02-05-02 Förvaltningschefens skrivelse om justering av kontantersättning.
13. 02-05-02 Skrivelse från "En rökfri generation" samt förvaltningschefens svar. Dnr 2002/078-69
14. 02-05-02 Förvaltningschefens yttrande till SAK ang handlingsplan för Världsarvet Visby Hansestad. Dnr 2002/022-62
15. 02-05-02 Skrivelse från Hem & Samhälle samt förvaltningschefens svar angående Elevstödjarprojektet. Dnr 2002/022-62
16. Förhandsinfo om Skolriksdagen år 2003: Datum bestämt till 26-27 mars 2003. Plats: Älvsjö
17. 02-04-04 Tekn förvaltn svar på Arbetsmiljöverkets skrivelse om luftkvalitet i skolor. Dnr 2002/060-22
18. 02-05-07 Ekonomichefen Elisabeth Österdahls tack till BUN för uppvaktning på 50-årsdag.
19. 02-05-06 Projektledaren Barbro Thomssons debattinlägg ang elevstödjarverksamheten.
20. Inbjudan till Rikskonferens om Elevinflytande 12-13 november 2002, Hudiksvall.
21. 02-05-08 Skolverkets inbjudan att söka statsbidrag för utvecklingen av vuxenutbildning för utvecklingsstörda. SV dnr 2002:1870
22. 02-05-08 Överenskommelse mellan Högskolan på gotland och Gotlands kommun om inrättande av Pedagogiskt UtvecklingsCentrum - PUC. Dnr 2001/032-69
23. 02-05-13 Skolverkets information om Skolverkets uppföljnings- och utvärderingsarbete med reformen Maxtaxa och allmän förskola m m. SV dnr 2001:4383.
24. 02-05-14 Kommunstyrelsens skrivelse om Lokaler för utbildning i transportteknik. Dnr 2002/010-29