2010-02-18, §§ 11-18

Utskrivet från: http://gotland.se/48504
Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18
Plats:
Kultur- och fritidskontoret, Lövsta
Tid: 09.00 - 12.00
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, ordf, m
Stefan Nypelius, vice ordf, c
Anne-Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Anne Ståhl Mousa, s
Michael Dahlström, t.o.m. del av § 15, kl 14.45
Dan Blomgren, s

Närvarande tjg ersättare
Joakim Vässmar, m
Jerker Drottenmyr, s, fr.o.m. del av § 15, 14.45
Bodil Rosengren, v

Närvarande ej tjg ersättare
Anita Nordin, c
Carl-Fredrik Matthing, m
Lena Eneqvist, s
Heidi Plisch, mp
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Eva Hallin, sekreterare
Niklas Callenmark, enhetschef
Arne Grau-Amner, avdelningschef
Christer Lundin, avdelningschef
Madeleine Nilsson, kulturutvecklare
Kerstin Simberg, avdelningschef
Carolina Sinander, avdelningschef
Hans Stenmark, avdelningschef
Från Gotlands Idrottsförbund, § 13:
Anders Larsson
Patrik Oscarsson