Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
621 81 Visby
E-post: registrator-gvn@gotland.se

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Nämndsekreterare
Malin Karlsson
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.karlsson03@gotland.se

Ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Andreas Unger (M)
Telefon: 0498-26 98 94
E-post: andreas.unger@gotland.se

Klagomål, synpunkter och beröm

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter