2010-02-10, §§ 1-36

Utskrivet från: http://gotland.se/48231
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2010-02-10

Register

Byggnadsnämnden 2010-02-10
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 14.00 – 17.40
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, ej §§ 30-31
Lars Jakobsson
Allan Olofsson, ej §§ 20-36
Per-Anders Croon, ej §§ 30-31
Sven-Åke Malmberg
Lena Lingvall
Bertil EneqvistTore Tillander

Ersättare
Ulf Gahm, §§ 20-36
Kaj Gustafsson
Göthe Malmros, §§ 30-31
Mikael Eriksson
Daniel Bergvall

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Lars W Grönberg
Lisa Östman
Anders Rahnberg
Monica Tingström
Cia Heldtander
Maria Hallberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
24 februari 2010

Datum för anslags uppsättande 
25 februari 2010

Datum för anslags nedtagande 
19 mars 2010