Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Någon att prata med

Anhörigstöd
Hjälper eller vårdar du någon närstående?  Då kan du tala med anhörigkonsulent/anhörigombud för att få veta vilket stöd du kan få. Närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller god vän. Telefon 0498-20 46 31, 20 47 42 eller 26 88 46

Barn- och ungdompsykriatiska kliniken
Bokning sker via sekreterare vardagar 9-12 på telefon 0498-26 84 04, 0498-26 84 10, 0498-26 84 12.

BRIS - Barnens rätt i samhället
Hit kan du som är barn eller ungdom ringa om du behöver någon att prata med. Det kostar ingenting att ringa till BRIS och det syns inte heller på telefonräkningen att du har ringt oss. Du behöver inte tala om vad du heter om du inte vill.
Barnens hjälptelefon 116 111

Brottsofferjouren
Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för brott?
Behöver du någon att prata med?
Telefon 0498-65 58 00

Familjerådgivningen
Familjerådgivningen erbjuder par att tillsammans med familjerådgivare tala om svårigheter och få hjälp att bearbeta och finna lösningar på samlevnadsproblem. Du ringer själv och beställer tid och kommer gemensamt till familjerådgivningen. All personal har tystnadsplikt och den som vill kan vara anonym. Familjerådgivningen för inga journaler.
Telefon 0770-33 06 16 (telefontid kl 08.30 -16.00 helgfri vardag)

Första linjen
Mår du dåligt och vill ha någon att prata med? Eller är du som förälder orolig för ditt barn? Hos Första linjen kan du som är mellan 6 och 17 år och dina föräldrar få råd och hjälp om du:

• Är mer ledsen än vanligt
• Har svårt att hantera stress och oro
• Har svårt att hantera ilska 
• Drabbats av dödsfall eller kris nära dig
• Har mer konflikter än vanligt
Telefon: 0498-26 80 86

Föräldrastöd
Rädda Barnen erbjuder Föräldratelefon och Föräldramejl. Telefonen är öppen måndag till lördag och bemannas av föräldrar som utbildats av Rädda Barnen. Både mejlen och telefonen erbjuder ett lyssnande öra, medmänskligt stöd och hjälp att sortera i tankar och känslor. Föräldrastödet finns till för föräldrar eller andra personer med frågor om barn och föräldraskap.
Telefon 020-786 786

Hassela Helpline
Hassela Helplines telefonjour har funnits sedan 2006 och tar emot samtal från anhöriga till ungdomar som är på glid in i missbruk och kriminalitet. Den som ringer är alltid anonym.
Telefon 0200-220 555 

Jourhavande kompis
Röda Korsets ungdomsförbund för dig som är under 25 år.
Telefon 020-222 444

Jourhavande präst
För dig som behöver någon att prata med.
Telefon 112

Kvinnojouren på Gotland
Känner du dig hotad? Har du blivit eller blir du utsatt för våld psykiskt eller fysiskt? Behöver du någon att prata med? Då kan du ringa Kvinnojouren Amanda.
Jourtelefon 0498-21 29 00 eller via sjukvårdsrådgivningen 1177.
 

Nationella hjälplinjen
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. I ett samtal med hjälplinjen kan du få hjälp med att sortera tankar och känslor. Du kan även få råd om hur du kan söka dig vidare för att få rätt hjälp.
Telefon: 020-22 00 60

Ungdomsmottagningen - För dig som är ung
Du som är ung och har frågor om sex, preventivmedel, sjukdomar, graviditeter eller helt enkelt bara vill ha någon vuxen att prata med. Du får gärna vända dig hit.
Telefon 0498-26 85 84.

Vuxenpsykiatri
Den gotländska vuxenpsykiatrin har ett nära samarbete med Barn- och Ungdomspsykiatrin på ön, i en strävan att utveckla en familjeorienterad, åldersintegrerad öppenvårdspsykiatri, präglad av tidiga, hemnära insatser.

Äldretelefonen
Äldretelefonen är öppen vardagar kl 10-15. Den vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa.
Telefon 020-22 22 33.