Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att välja eller byta abonnemang för hushåll

Det finns två olika hämtningsalternativ för hushåll i en- och tvåbostadshus att välja på:

  1. Hämtning av matavfall och restavfall – hämtning av matavfall och restavfall i två separata avfallskärl
  2. Hemkompostering - egen kompostering av matavfall, hämtning av restavfall

Ju bättre du sorterar desto billigare blir det! Läs mer om de olika alternativen nedan.

1. Abonnemang hämtning av rest- och matavfall

Du som väljer det första alternativet får två avfallskärl:

  • ett brunt ventilerat kärl för matavfall på 140 liter
  • ett gråsvart kärl för restavfall på 140 liter (alternativt 190 liter eller större).

Du får även en plastkorg och särskilda matavfallspåsar för att sortera ditt matavfall (det går åt ca fyra påsar per hushåll och vecka).

När påsarna tar slut kan du hämta fler på en återvinningscentral eller i receptionen på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby. Det går också att beställa påsar genom kundtjänst mot portoavgift.

 

2. Abonnemang hemkompostering

Du som väljer abonnemang hemkompostering får ett gråsvart avfallskärl för restavfall. Du skaffar själv en lämplig kompostbehållare för din hemkompostering.

En anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden gällande hemkompostering.

 

Om kärl och hämtning

Avfallskärl ingår i det abonnemang som ni har valt och ägs av Region Gotland. På hämtdagen ska de placeras väl synligt vid vägen där hämtningsfordonet stannar, så nära bilens uppställningsplats som möjligt. Gångvägen ska av arbetsmiljöskäl vara så kort som möjligt.

Hämtning sker endast om kärlen ställs ut på angiven hämtplats och är tillgängliga på hämtdagen.

Vi väger ditt hushållsavfall

Allt hushållsavfall vägs direkt av hämtningsfordonet och du betalar en behandlingsavgift efter vikt. Du kan se vikterna på din faktura.

Det här består avfallsavgiften av

Abonnemang för hämtning av hushållsavfall betalas i tre delar enligt den miljöstyrande taxan. Avfallsavgiftens tre delar: 

  1. Grundavgift - som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler, transport och behandling av farligt avfall samt kundtjänst.
  2. Hämtningsavgift - som finansierar hämtning av hushållsavfall inklusive kärl, matavfallsbehållare- och påsar.
  3. Viktbaserad behandlingsavgift - som finansierar behandlingen av de insamlade avfallet.

Eftersom du betalar behandlingsavgift per kilo avfall blir avgiften lägre ju bättre du källsorterar och ju mindre avfall du lämnar.  

Sortering av grovavfall, elavfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar

Tidningar och sorterade förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas på en återvinningsstation eller på en återvinningscentral. Grovavfall (skrymmande hushållsavfall) och elavfall lämnas på en återvinningscentral. Batterier, ljuskällor och farligt avfall som t.ex. färgrester, spillolja och andra kemikalier lämnas på en miljöstation. Miljöstationer finns på alla återvinningscentraler.