BUN § 1 Val av ny nämndledamot till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Utskrivet från: http://gotland.se/47574

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 1
Val av ny nämndledamot till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN 2010/32:60
Föreslagen ny ledamot i arbetsutskottet är Rolf Öström.

Barn- och utbildningsnämndens beslut