BUN § 3 Regler om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Utskrivet från: http://gotland.se/47572

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 3
Regler om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Dnr BUN 2010/33:60
Det finns ett behov av att tydliggöra reglerna för ersättning vid förrättning. Däribland gäller att restidsersättning utgår i samband med sammanträden men inte vid förrättning. En omarbetad blankett delges nämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut