BUN § 4 Driftbudget 2011, 2012

Utskrivet från: http://gotland.se/47571

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 4
Driftbudget 2011, 2012

Dnr BUN 2009/58:04

Med hänsyn till de organisatoriska förändringarna som pågår i förvaltningen beslutade BUN § 41/2009, att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till driftbudget 2011 och 2012.

Förvaltningen föreslår att ärendet hänskjuts till budgetarbetet med Strategisk plan och budget för 2011 - 2015, med start i mars 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut