BUN § 5 Föreslagen tidplan för budgetprocessarbetet våren 2010

Utskrivet från: http://gotland.se/47570

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 5
Föreslagen tidplan för budgetprocessarbetet våren 2010

Dnr BUN 2010/34:04

 

 

  1. Barn- och utbildningsnämndens beslut

att godkänna informationen om föreslagen tidplan för budgetprocessarbetet våren 2010.