BUN § 6 Skolkompassen, KomRev, Framgångsrik skolkommun - fortsatt arbete

Utskrivet från: http://gotland.se/47569

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 6
Skolkompassen, KomRev, Framgångsrik skolkommun - fortsatt arbete

Dnr BUN 2009/204:60 2009/80:60
I det fortsatta arbetet kring Skolkompassens utvärdering av förvaltningen och nämnden, KomRevs revision samt kunskaper hämtade från Framgångsrik skolkommun, behöver nämnden besluta om inom vilka tidsramar arbetet ska ske samt vilka områden som ska prioriteras. Lena Celion informerade om SKLs konferens ”Framgångsrik skolkommun”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut