BUN § 7 Val av kontaktpolitiker gentemot förvaltning och upplägg för verksamhetsbesök

Utskrivet från: http://gotland.se/47568

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 7
Val av kontaktpolitiker gentemot förvaltning och upplägg för verksamhetsbesök

Dnr BUN 2010/32:60
Nämndens ledamöter fördelar kontakten gentemot förvaltning och verksamhet mellan sig. Eftersom nya ledamöter har tillkommit och andra antagit nya uppdrag, behöver man utse nya kontaktpolitiker.
Nämnden har två dagar för verksamhetsbesök till förfogande. Ordförande Lena Celion föreslog att man disponerar en av de två dagarna till ett av förvaltningen planerat verksamhetsbesök tillsammans med en dragning om den specifika verksamheten samt att partigrupperna disponerar över den andra dagen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut