BUN § 13 Fenomenalen Science Center

Utskrivet från: http://gotland.se/47562

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 13
Fenomenalen Science Center

Med bakgrund av Skolverkets kritik om att Fenomenalen Science Center på ett tydligt sätt måste vara en fristående enhet i förhållande till Gotlands Museum, föreslås en ny organisation. I dagsläget är Barn- och utbildningsförvaltningen huvudman, medan Gotlands Museum står för driften.  Skolverket påpekar även att Fenomenalen Science Center är i behov av förstärkt naturvetenskaplig kompetens samt av bättre anpassade lokaler.
En interimstyrelse är bildad. Nuvarande föreslagna stiftare är Gotland kommun, Christoffer Polhemsgymnasiet, Gotlandsbolaget, GEAB, länsstyrelsen, Högskolan Gotland och Gotlands museum.

Målet med Fenomenalen och förändringsarbetet är att:

· Få en tydligare och självständigare organisation med en slagkraftig ledning.
· Få ett stort nätverk.
· Skaffa nya lokaler som ger nya möjligheter vad gäller utställningar och verksamhet.
· Öka personalens kompetens inom de olika ämnesområdena; naturvetenskap, teknik och matematik.

Förvaltningen föreslår BUN besluta att göra en framställan till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige om att gå in som en av flera stiftare för att bilda en stiftelse för Fenomenalen Science Center från och med 2011.

Barn- och utbildningsnämndens beslut