BUN § 17 Övriga frågor

Utskrivet från: http://gotland.se/47558

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 17
Övriga frågor

Studiebesök på den Pedagogiska mediacentralen

Barn- och utbildningsnämndens beslut