2009-12-09, §§ 201-246

Utskrivet från: http://gotland.se/47161
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2009-12-09

Register

Byggnadsnämnden 2009-12-09
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 14.00 –17.50
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord, ej§§ 202, 232-246
Lars Jakobsson, ej §§ 233-246
Allan Olofsson
Per-Anders Croon, ej § 217
Sven-Åke Malmberg
Lena Lingvall
Bertil Eneqvist
Anette Bäckman

Ersättare
Ulf Gahm, §§ 233-246
Johan Malmros
Göthe Malmros, §§ 217, 202, 232-246
Mikael Eriksson
Anna Enström
Daniel Bergvall

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Lars W Grönberg
Lisa Östman
Yvonne Mårtensson
Anders Rahnberg
Monica Tingström
Cia Heldtander
Maria Hallberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
18 december 2009

Datum för anslags uppsättande 
21 december 2009

Datum för anslags nedtagande 
12 januari 2010